De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Milieu en Natuur - Planning en Beleid

De dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid staat in voor de coördinatie en de beleidsvoorbereiding van het provinciale Milieubeleidsplan. Dit heeft tot doelstelling Limburg klimaatneutraal te maken tegen 2020. De uitvoering van deze ambitieuze doelstelling heeft impact op diverse domeinen:

 • energie
 • huisvesting
 • transport en mobiliteit
 • economie
 • ...

Bovendien coördineert de dienst Milieu en Natuur het provinciale natuurbeleid. Dit heeft als opdracht de eigenheid van het gevarieerde Limburgse landschap te versterken, de typische soorten en hun leefgebieden te behouden en daarvoor de nodige verbindingen te creëren tussen grote eenheden natuur.

De Limburgse Bosgroepen - een vereniging van en voor boseigenaars - maken deel uit van de dienst Milieu en Natuur.

Zowel voor zijn klimaat- als zijn natuuropdracht werkt de dienst Milieu en Natuur samen met diverse partners. 

Contactgegevens

Directie Omgeving, Afdeling Milieu en Natuur, Milieu en Natuur - Planning en Beleid
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
fax 011 24 92 35
e-mail minaplanning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

 • maandag 1 mei: Dag van de Arbeid
 • donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag
 • vrijdag 26 mei: collectieve sluiting
 • maandag 5 juni: Pinkstermaandag
 • maandag 10 juli: collectieve sluiting
 • dinsdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 • vrijdag 21 juli: Nationale feestdag
 • maandag 14 augustus: collectieve sluiting
 • dinsdag 15 augustus: OL Vrouw Hemelvaart
 • woensdag 1 november: Allerheiligen
 • donderdag 2 november: Allerzielen
 • van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari 2018: collectieve sluiting