De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Milieu- en Natuuradviesraad

Provinciale Milieu- en Natuuradviesraad

De provincie Limburg vervult op het vlak van haar milieu- en natuurbeleid vaak een voortrekkersrol. Al in 1987 richtte ze de voorloper van de huidige Milieu- en Natuurraad op. Deze kreeg in 1998 een officieel karakter. De samenstelling van de Milieu- en Natuurraad is een afspiegeling van de maatschappij, vooral wat betreft de groepen die een groot belang hebben bij, of impact hebben op, ons leefmilieu.

De Provinciale Milieu- en Natuurraad werd opgericht op 21 januari 1998. Zijn samenstelling draagt ertoe bij dat de raad beslissingen kan nemen die dicht aanleunen bij de mening van de bevolking. De belangrijkste Limburgse milieu- en natuurorganisaties, Boerenbond en vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties maken er deel van uit. Een aantal provinciale diensten is opgenomen als niet-stemgerechtigd lid. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter, telt de raad zeventien leden, elk met een plaatsvervanger. 

Opdracht

De raad kreeg als opdracht het provinciebestuur te adviseren over het milieu- en natuurbeleid. Dit kan op verzoek van de deputatie of de provincieraad, maar ook op eigen initiatief. Het provinciebestuur vraagt steeds advies over het provinciale milieubeleidsplan, het milieujaarprogramma en de Samenwerkingsovereenkomst Milieu met het Vlaamse Gewest. De raad speelt ook zijn rol in de ambitie van het provinciebestuur om Limburg klimaatneutraal te maken tegen 2020.

Contactgegevens

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

  • 1 november 2018 (Allerheiligen)
  • 2 november 2018 (Allerzielen)
  • 11 november 2018 (Wapenstilstand)
  • 15 november 2018 (Koningsdag)
  • van 24 december tot en met 1 januari 2019 (collectieve sluiting)
  • Start
  • Milieu- en Natuuradviesraad