De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
vlag Europese Unie

Commissie presenteert vijf scenario’s voor de toekomst van Europa

vrijdag, 10 maart 2017

Op 25 maart 2017 is het exact zestig jaar geleden dat zes Europese landen het Verdrag van Rome hebben ondertekend. De ondertekening heeft de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de Europese Unie, mogelijk gemaakt. Met een sterke samenwerking tot gevolg. Om dit te gedenken zullen die dag 27 leiders van de lidstaten van de Europese Unie samenkomen in Rome en met gepaste trots stilstaan bij wat bereikt is en bij de waarden die ons met elkaar verbinden. “De Europese Unie heeft ons leven ten goede veranderd. Het is onze taak ervoor te zorgen dat zij dat blijft doen voor degenen die na ons komen”, aldus gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Erik Gerits.

Witboek

De ontmoeting moet daarom ook het begin worden van een nieuw hoofdstuk. De toekomst heeft immers grote uitdagingen in petto. De invloed van nieuwe technologieën op de maatschappij en de werkgelegenheid, de collectieve veiligheid, het welzijn van de burgers, de rol die Europa zal moeten spelen in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door multipolariteit, etc. Deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke visie. De Europese Commissie heeft daarom vorige week haar witboek over de toekomst van Europa gepresenteerd.

Vooruitblik 2025

Het witboek schetst de uitdagingen en kansen die voor ons liggen en geeft door middel van vijf scenario’s aan hoe we daar samen op kunnen reageren. Afhankelijk van de gemaakte keuze, verschaft elk een vooruitblik op hoe de Unie er in 2025 zou kunnen uitzien.
De komende maanden zal hierover in heel Europa een debat worden gevoerd, onder meer in het Europees Parlement, in de nationale parlementen, bij de lokale en regionale overheden en in het maatschappelijk middenveld in de brede zin van het woord. Tegen het einde van het jaar zal de Europese Raad dan haar eerste conclusies trekken en een koers uitzetten.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.