Lets is een afkorting die staat voor "Local Exchange and Trade System", een plaatselijk uitwissel- en ruilsysteem. Het gaat erom dat iedereen wel in iets goed is of iets graag doet. Iedereen wil wel iets gedaan krijgen of is op zoek naar iets.

Lets Limburg probeert die twee groepen samen te brengen. Lets is een groep van mensen die graag nog iets doen voor elkaar zonder dat er geld aan te pas komt.

Website: www.letslimburg.be