De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Windmolenpark in Godsheide - Hasselt

Nieuw windturbineproject in Halen

woensdag, 02 mei 2018

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 26 april 2018 de vergunningsaanvraag van EDF Luminus nv goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van twee windturbines in Halen (Hagelandstraat z/n).

Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies mits het opleggen van voorwaarden in verband met het herstel van het landschap, de impact op de holle wegen en de hinder ten gevolge van geluid en slagschaduw. Tijdens het openbare onderzoek werden 31 bezwaren ingediend. De exploitant werd gehoord tijdens de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), waarna deze een unaniem gunstig advies uitbracht. 

“We hebben het positief advies van de POVC gevolgd en een vergunning voor onbepaalde duur toegekend”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Wel hebben we 13 bijzondere voorwaarden opgelegd zoals gesteld in de adviezen uitgebracht in de POVC.”

Meer informatie over de opgelegde voorwaarden vind je in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.