De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
cascaderegeling, uitleg vind je terug in de tekst op deze pagina.

Bij welke overheid moet ik mijn omgevingsdossier indienen?

Cascaderegeling

Om te weten bij welke overheid je een omgevingsdossier moet indienen, moet je rekening houden met de zogenaamde gesloten lijsten en de indelingslijst.

Er geldt een cascaderegeling. Om te weten bij welke overheid je een omgevingsdossier (in eerste aanleg) moet indienen, moet je achtereenvolgens de volgende vragen stellen.

  1. Komt je inrichting voor op de Vlaamse lijst, dan moet je het dossier indienen bij de Vlaamse overheid. Zo neen, dan moet je de provinciale lijst raadplegen.
  2. Komt je inrichting voor op de provinciale lijst, dan moet je het dossier indienen bij de deputatie van de provincie. Zo neen, dan moet je de indelingslijst raadplegen.
  3. Komt je inrichting voor op de indelingslijst en gaat het om een klasse 1 inrichting? Dan moet je het dossier indienen bij de deputatie van de provincie. In alle andere gevallen moet je het dossier indienen bij de gemeente (bv. als je inrichting niet voorkomt op de indelingslijst, of als je inrichting wel voorkomt op de indelingslijst maar als het om een klasse 2 of klasse 3 inrichting gaat).

Het is niet meer van belang wie de vergunning aanvraagt (openbaar bestuur, rechtspersoon, natuurlijke persoon, ...) om de bevoegde overheid te bepalen.

Dossier indienen tussen 23 februari 2017 en 1 juni 2017

De Vlaamse overheid heeft regels uitgewerkt voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning:

  • Vlaamse overheid: vanaf 23 februari 2017
  • provincies: vanaf 23 februari 2017
  • gemeenten: vanaf 23 februari 2017, maar uitstel mogelijk tot 1 juni 2017.

Vanaf 23 februari 2017 zul je dus omgevingsdossiers digitaal kunnen indienen bij de Vlaamse overheid en de provincie. De gemeenten zijn echter niet verplicht om ook vanaf 23 februari 2017 van start te gaan. Zij kunnen de implementatie van de omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni 2017.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor dossiers die worden ingediend vanaf 23 februari tot en met 1 juni 2017. Voor deze dossiers heeft de Vlaamse overheid een beslissingsboom uitgewerkt die je op weg helpt om te bepalen bij welke overheid je het dossier moet indienen.

Op www.omgevingsloket.be vind je welke gemeenten hebben beslist om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen en tot wanneer ze uitstel hebben gevraagd. De gemeenten Dilsen-Stokkem en Herstappe hebben beslist om onmiddellijk vanaf 23 februari 2017 in te stappen in de omgevingsvergunning. De overige Limburgse gemeenten hebben uitstel gevraagd tot 1 juni 2017.

Dossier indienen vanaf 2 juni 2017

Gemeenten kunnen beslissen om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen tot uiterlijk 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Vanaf 2 juni 2017 zul je alle omgevingsdossiers dus digitaal kunnen indienen, zowel bij de Vlaamse overheid en bij de provincie als bij de gemeente. De cascaderegeling blijft van toepassing om te bepalen bij welke overheid je een dossier moet indienen.

Gesloten lijsten en indelingslijst

Om te weten bij welke overheid je een omgevingsdossier moet indienen, moet je rekening houden met de gesloten lijsten en de indelingslijst. Deze lijsten kun je hieronder raadplegen.