De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Inwerkingtreding omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017, voor de dossiers die vanaf 23 februari 2017 worden ingediend.

De Vlaamse Regering heeft (in het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning) echter nadere spelregels bepaald voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. De gemeenten kunnen uitstel vragen tot 1 juni 2017. Voor Vlaanderen en de provincies is uitstel niet mogelijk; zij starten effectief op 23 februari 2017 met de implementatie van de omgevingsvergunning.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd is –  volgens de cascaderegeling – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Het gaat om:

  • de Vlaamse projecten
  • de projecten over 2 of meer provincies
  • de provinciale projecten
  • de projecten over 2 of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse
  • de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten.

Deze dossiers worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be.

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari 2017, maar uitstel kan tot 1 juni 2017

Gemeenten kunnen beslissen om op 23 februari 2017 te starten, maar kunnen ook beslissen om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen tot uiterlijk 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Op www.omgevingsloket.be vind je welke gemeenten hebben beslist om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen en tot wanneer ze uitstel gevraagd hebben.

De gemeenten Dilsen-Stokkem en Herstappe hebben beslist om onmiddellijk vanaf 23 februari 2017 in te stappen in de omgevingsvergunning. De overige Limburgse gemeenten hebben uitstel gevraagd tot 1 juni 2017.

Als een gemeente heeft beslist om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de procedures moeten volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden vóór de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat een niet-instappende gemeente:

  • de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening);
  • de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet.
    Deze milieuvergunningen moeten dan wel voor onbepaalde duur verleend worden, behalve in de gevallen opgesomd in artikel 68 van het omgevingsvergunningendecreet. (De belangrijkste uitzonderingen op het principe van de onbepaalde duur zijn de vergunningen voor een verandering, de proefvergunning en de vergunning voor een tijdelijke inrichting.)

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet.

Ook de nieuwe indelingslijst (met inbegrip van de declassering van bepaalde rubrieken van klasse 1 naar klasse 2) wordt van kracht vanaf 23 februari 2017, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet.

Beroepen

Beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen worden behandeld op grond van de procedureregels die van toepassing waren in eerste administratieve aanleg. Dat betekent dat als de gemeente uitstel heeft van implementatie van de omgevingsvergunning, jouw beroepsdossier volgens de oude procedure (VCRO of milieuvergunningendecreet) zal worden behandeld.