De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincie Limburg neemt beheer waterlopen over van Houthalen-Helchteren

donderdag, 13 september 2018


Op vrijdag 7 september 2018 besliste de Vlaamse Regering om de waterlopen in Houthalen-Helchteren met ingang van 1 januari 2019 te herklasseren van categorie 3 naar categorie 2. Hierdoor komen deze waterlopen in handen van de provincie Limburg.
“Dat is een goede zaak”, aldus Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Waterlopen.

Enkele jaren geleden telde Limburg nog 55 waterloopbeheerders.
Niet efficiënt en een totaal versnipperd beleid.

Om deze versnippering tegen te gaan, heeft het provinciebestuur de gemeenten en steden enkele jaren geleden aangeboden om hun waterlopen over te dragen aan het provinciale niveau.
“Op die vraag is destijds de overgrote meerderheid van de lokale instanties ingegaan”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Hierdoor hebben we het aantal bevoegde instanties reeds drastisch verminderd. Dat nu ook Houthalen-Helchteren het waterbeheer aan ons toevertrouwt is voor Limburg weer een stap in de goede richting”.

Na deze herklassering blijven er in Limburg van de vroegere 55 nog 17 waterloopbeheerders over: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie Limburg, 10 wateringen en 5 gemeenten.
“Dit zijn toch nog veel waterbeheerders”, vindt Ludwig Vandenhove.
Het waterbeheer vergt volgens hem steeds meer expertise, zeker met de klimaatverandering met de grotere kans op overstromingen en droogteproblemen.
Door de overdracht van waterlopen aan de provincie Limburg krijgen we een efficiënter en uniformer waterbeleid met de nodige expertise en kunnen er ingeval van calamiteiten snellere beslissingen genomen worden.”

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....