De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Voorlopige vaststelling PRUP Goolderheide te Bocholt

woensdag, 21 juni 2017

Op 21 juni werd op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) de voorlopige vaststelling van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Goolderheide in Bocholt voorgelegd aan de provincieraad. Hiermee worden uitbreidingsmogelijkheden gegeven aan Goolderheide die zorgen voor een verdere verankering van dit familiepark in Limburg.
Het PRUP voorziet een uitbreiding van meer dan 9ha recreatiegebied voor het vakantiepark Goolderheide, gelegen in het westen van de gemeente Bocholt, bijna tegen de gemeentegrens van Peer.

Gedeputeerde Inge Moors (CD&V):”Vakantiepark Goolderheide wil haar toeristisch-recreatief aanbod verruimen en verbreden. Men wil bijkomende faciliteiten inrichten: een motel van 36 tot 60 eenheden, 200 bungalows en een zwembadcomplex. Men wil ook faciliteiten ontwikkelen om in te spelen op zakentoerisme (vergaderruimten). Dit moet toelaten om de economische rendabiliteit van het toeristisch-recreatief bedrijf te verzekeren en te stabiliseren. Omdat de beschikbare ruimte te klein is, voorzien we via dit PRUP een uitbreiding van het recreatiedomein.”

Om de haalbaarheid en impact van deze uitbreiding te onderzoeken, deed Goolderheide NV in 2012 een aanvraag tot planologisch attest. Na het doorlopen van de procedure, inclusief adviesvraag bij alle noodzakelijke administraties, werd eind 2012 een voorwaardelijk positief planologisch attest afgeleverd.

Gedeputeerde Moors: ”Met dit RUP voeren we het planologisch attest van 2012 ruimtelijk uit. We hebben de milieueffecten ook laten onderzoeken in een milieueffectenrapport. Dit rapport werd door de bevoegde dienst van de Vlaamse Overheid goedgekeurd in juni 2016. Hieruit werd besloten om een planologische compensatie te voorzien voor het verlies van het bosgebied en het herbevestigd agrarisch gebied. De doelstellingen van het voorliggend plan zijn dan ook ruimer dan enkel het faciliteren van de uitbreiding van Goolderheide: we voeren een planologische wijziging door in functie van de bestaande parking en de omliggende gronden. Ter compensatie van dit alles zetten we elders bestaand recreatiegebied om naar bos- en landbouwgebied.”

Uitvoering SALK

In het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) (juli 2013) wordt Goolderheide nominatief genoemd in de lijst van lopende investeringsdossiers met een grote en directe impact op de werkgelegenheid. In het SALK wordt voorgesteld dat de Vlaamse regering, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten een inspanningsverbintenis aangaan om deze projecten zo snel mogelijk tot realisatie te brengen, o.a. door opdracht te geven aan de administraties om deze projecten te faciliteren.

“Met deze voorlopige vaststelling zijn we een stap dichter bij onze doelstellingen die geformuleerd zijn in het SALK. Goolderheide is een belangrijke speler met een grote en directe impact op de werkgelegenheid in Noord-Limburg. De uitbreiding van het vakantiepark kan zorgen voor bijkomende jobs in de regio,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het openbaar onderzoek dat volgt, geeft de bevolking de kans om eventuele opmerkingen te formuleren. Het openbaar onderzoek start op 14 augustus en eindigt op 12 oktober 2017. In kader van dit openbaar onderzoek wordt 14 september 2017 een infomoment georganiseerd, waar medewerkers van de provincie Limburg klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Gelijktijdig aan het openbaar onderzoek wordt advies over het ontwerpplan ingewonnen van een aantal overheidsinstanties.