De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2015-12-11 Vlaamse regering keurt nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van be-MINE

vrijdag, 11 december 2015

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, tevens Onroerend Erfgoed, keurt de Vlaamse regering nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van de be-MINE in Beringen. Op die manier wordt een doorbraak gerealiseerd in het be-MINEdossier.

Geen nieuw project

Be-MINE is geen nieuw project: het maakte deel uit van de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met name de geselecteerde STAP-projecten (2002), de beslissing inzake het Limburgplan (2005) en de beslissing inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom (2006). De Vlaamse regering keurde tenslotte op 29 mei 2009 de protocolovereenkomst goed voor de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen in het kader van het project Mijn-wereld.

Het project behelst de ontwikkeling van het 32 hectaren groot mijnterrein. Het betreft een geïntegreerd residentieel, cultureel, recreatief en retail project.

Nieuwe afspraken binnen SALK

Binnen het Strategisch actieprogramma Limburg (SALK) werden nieuwe afspraken gemaakt betreffende de invulling van de site en de betoelaging ervan. Dit nieuw afsprakenkader werd vandaag als addendum aan de initiële protocolovereenkomst goedgekeurd.

Minister-president Geert Bourgeois: "Deze aanpassing gebeurt in functie van de gewijzigde invulling en fasering van de verschillende deelprojecten voor de periode 2015-2020 en zorgt ervoor dat de erfgoedwaarden van de beschermde mijnsite van Beringen behouden blijven en de restauratie versneld wordt aangepakt."

Voor de restauratie, die in 2020 voltooid zal zijn, wordt 20 miljoen uitgetrokken.

Achtergrond

De mijnsite van Beringen werd in 1993 integraal beschermd als monument. Het is de enige mijnsite in Limburg waar het industriële hart van de mijn bewaard is, de site is hierdoor ook uniek in Europa.