De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Veelgestelde vragen

Voor wie?

Ik organiseer met enkele vrienden een barbecue voor de bewoners van de straat. Kan ik daarvoor een beroep doen op deze verzekering?

Inderdaad, dat kan. Maar opgelet, deze verzekering is er enkel voor de vrijwilligers die mee organiseren of een taak opnemen bij de uitvoering. De deelnemers zijn niet via deze polis verzekerd.

Onze vereniging heeft al een verzekering via de koepel. Heeft deze verzekering wel zin voor ons?

Dubbel verzekeren heeft uiteraard geen zin. Maar misschien organiseer je soms activiteiten waaraan ook vrijwilligers meewerken die geen lid zijn van de vereniging. Zij zijn mogelijk niet verzekerd via de polis van de koepel.

Onze sportclub organiseert een tornooi en we schakelen extra mensen in om ons daarbij te helpen? Kunnen wij gebruik maken van deze verzekering?

Jazeker. De leden van de club vallen onder de clubverzekering die je het hele jaar door nodig hebt. Voor de extra vrijwillige medewerkers kan je op onze verzekering een beroep doen.

Op mijn familiefeest helpen een aantal mensen met het serveren van het eten. Kan ik voor die mensen op deze verzekering een beroep doen?

Neen, dat kan niet. Familiefeesten behoren niet tot het vrijwilligerswerk. De vrienden die je daar helpen bewijzen jou allicht een waardevolle vriendendienst, maar zijn volgens de wet geen vrijwilligers.

Ik heb bij de gemeente een goedkeuring gekregen voor een straatbarbecue. Ben ik nu ook automatisch verzekerd?

Neen, deze verzekering moet je afzonderlijk regelen. Het gemeentelijk loket verzekering vrijwilligerswerk kan je daar wel bij helpen.

We zijn een gemeentelijke adviesraad voor cultuur. Kunnen we gebruik maken van deze verzekering voor onze jaarlijkse cultuurbeurs?

Neen, want alle organisaties die verbonden zijn aan een openbare instelling zoals een gemeentebestuur kunnen geen gebruik maken van deze verzekering. Het reglement van de Nationale Loterij laat dit niet toe.

Wat is verzekerd?

Tijdens een activiteit heb ik een ongeval met mijn wagen. Ik ben in fout. Komt de verzekering tussen?

Schade aan derden wordt vergoed door jouw (verplichte) autoverzekering. Schade aan de eigen wagen wordt niet door onze verzekering gedekt. Onze verzekering kan wel tussenkomen voor lichamelijke kosten.

Hoe weet ik zeker dat mijn activiteit verzekerd is?

Enkele dagen na de aangifte van de nodige vrijwilligersdagen krijg je een bevestiging van de verzekeringsmaatschappij dat jouw activiteit(vrijwilligers) wel of niet verzekerd is.

Mag ik deze verzekering ook voor andere activiteiten gebruiken dan degene die ik op mijn aanvraag heb vermeld?

Het is geen probleem dat je nog niet vermelde activiteiten wil verzekeren in zoverre de nieuwe activiteiten binnen de dekking van de polis vallen. Je kan dat navragen bij de verzekeringsmaatschappij (vrijwilligerswerk.aanvragen@belfius-insurance.be).

Is mijn organisatie met deze verzekering in orde met de bepalingen over verzekeringen uit de vrijwilligerswet?

Ja, de verzekering voldoet aan de vereisten van de wet en gaat zelfs nog verder in het bieden van waarborgen dan de minimale wettelijke vereisten. Met deze verzekering is jouw organisatie in orde zolang je werking binnen de 100 (eventueel aangevuld met 100 of 200 extra) vrijwilligersdagen blijft.

Voor ons wijkfeest hebben we een tent geleend die door een storm werd beschadigd? Dekt de verzekering deze schade?

Ja, de waarborg van deze verzekering omvat ook de schade aan een geleende tent.

Tijdens een activiteit blijkt er schade te zijn aan de muziekinstallatie die één van de vrijwilligers meebracht. Is deze schade gedekt?

Ja, de waarborg van deze verzekering omvat ook de schade aan geleend materiaal van vrijwilligers.

Een organisatie maakt bij een barbecue een fout door voedsel te serveren dat niet meer vers is. Dit heeft een voedselvergiftiging bij een aantal deelnemers tot gevolg. Valt de schade daarvan (medische kosten) onder deze polis?

Als de fout door een vrijwilliger gemaakt werd (Bv. vlees niet koel genoeg bewaard, of in de zon gelegd), is er dekking in het kader van de polis. Als het schade betreft ten gevolge van de levering van bedorven voedsel, dan is dit niet verzekerd. De leverancier is dan verantwoordelijk.

Kunnen vrijwilligers die een voetbalmatch spelen onder deze verzekering vallen?

Het deelnemen aan een voetbalmatch is geen vrijwilligerswerk en is bijgevolg niet verzekerd.

In de familiale verzekering worden inwonende gezinsleden niet als derden gezien. Wat met vrijwilligers of vrijwilliger-deelnemers, die familie van mekaar zijn en die aan mekaar schade berokkenen?

De gezinsleden worden eveneens onderling als derden beschouwd. Dus een vrijwilliger die schade toebrengt aan een andere vrijwilliger die (toevallig) van dezelfde familie is, valt onder deze polis.

Aanvragen

Waar kan ik terecht om een aanvraag voor deze verzekering te doen?

Bij het gemeentelijk loket verzekering vrijwilligerswerk. Als er geen gemeentelijk loket is, bij de provincie Limburg. Onder de rubriek "Hoe aanvragen" vindt u de informatie over uw gemeente.

Wat gebeurt er als ik meer vrijwilligers inschakel dan aangegeven bij de verzekerings-maatschappij?

Deze vrijwilligers zijn dan niet verzekerd via onze polis.

Ik heb volgende week een activiteit. Kan ik nu nog een aanvraag tot erkenning indienen?

Een week vooraf is helaas te laat. Het loket verzekering vrijwilligerswerk vraagt minstens 10 dagen om de aanvraag goed te keuren en jou een antwoord te geven. Vanaf dan kan je de nodige vrijwilligersdagen bij de verzekeringsmaatschappij aangeven. Dit moet ook minstens drie werkdagen voor de activiteit gebeuren, want ook de verzekeringsmaatschappij dient jouw aangifte nog te bevestigen.

Ik heb twee maanden geleden 100 vrijwilligersdagen toegezegd gekregen. Ik heb daar onmiddellijk 20 dagen van aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij voor mijn eerste activiteit.Ik wil nu de volgende 10 dagen aangeven, maar ik ben mijn erkenningsnummer kwijt. Wat moet ik nu doen?

Neem contact met het loket verzekering vrijwilligerswerk van je gemeente en vraag het erkenningsnummer terug op.

Vrijwilligersdagen

Wat is één vrijwilligerdag?

Één vrijwilligerdag staat gelijk met een verzekering voor één vrijwilliger gedurende één dag. Een vrijwilligersdag valt samen met een kalenderdag, telt 24 uren en loopt van 00.00 uur tot 24.00 uur. Halve dagen worden niet apart verzekerd. Dit wordt automatisch een volledige dag, ook al werkt een vrijwilliger maar één uurtje mee.

Wat doe ik als 100 vrijwilligersdagen onvoldoende zijn om mijn activiteiten te verzekeren?

Jouw organisatie kan nog een pakket van 100 of 200 vrijwilligerdagen extra aankopen bij de verzekeringsmaatschappij, aan dezelfde voorwaarden als die in de overeenkomst tussen de provincie en de verzekeringsmaatschappij.

Als ik aan het einde van het jaar nog een aantal vrijwilligersdagen over heb, kan ik die dan overdragen naar volgend jaar?

Neen, aan het einde van het jaar loopt jouw erkenning voor dat jaar af en moeten al je toegekende dagen opgebruikt zijn. Niet gebruikte dagen vallen weg.

Als ik een activiteit heb die na middernacht eindigt, moet ik dan twee vrijwilligersdagen per vrijwilliger tellen?

Inderdaad, een vrijwilligersdag begint op 00.00 uur en eindigt op 24.00 uur. Activiteiten die op vrijdagavond starten en zaterdagochtend stoppen nemen twee vrijwilligersdagen in beslag (per vrijwilliger).

Over hoeveel activiteiten mag ik mijn toegekende vrijwilligersdagen spreiden?

In principe is dit onbeperkt. Je kan bij één aangifte ook meerdere activiteiten (die al vastliggen) aangeven.

Mag ik mijn vrijwilligersdagen ook aangeven bij mijn loket verzekering vrijwilligerswerk?

Dit heeft geen zin. Je zal dan een antwoord krijgen dat je de aangifte op de verkeerde plaats hebt gedaan. Als je echter niet goed weet hoe je de dagen moet aangeven, kan je wel steeds hulp vragen bij het loket of op de de pagina "Hoe aanvragen?".

Waar en wanneer moet ik de namenlijst van mijn vrijwilligers bekend maken?

Je hoeft op geen enkel ogenblik een lijst met namen bekend te maken of aan te geven. Je kan nog op het laatste ogenblik beslissen welke mensen je als vrijwilliger inschakelt. Zorg dat je in ieder geval niet meer vrijwilligers inschakelt dan je hebt aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.