De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijk Structuurplan Limburg (2003)

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, in dit geval: de provincie Limburg.

Volgens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000 en 13 juli 2001, beschrijft het ruimtelijk structuurplan van een provincie:

  • de bestaande ruimtelijke structuur
  • de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
  • de ruimtelijke principes (de ordeningsbeginselen)
  • de gewenste ruimtelijke structuur
  • de beleidsmaatregelen om die structuur te realiseren.

Hier vind je de originele versie in pdf. Alle bestanden openen in een nieuw venster.

Nieuws

maandag, 18 juni 2018
Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham. De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter...
vrijdag, 18 mei 2018
EDF Luminus nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van 2 windturbines in Tongeren aan het industrieterrein Tongeren-Oost. De inplanting van de 2 windturbines van EDF Luminus...
woensdag, 02 mei 2018
Windmolenpark in Godsheide - Hasselt
Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 26 april 2018 de vergunningsaanvraag van EDF Luminus nv goed voor het verkrijgen van...