De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
cijferdossier Limburg in cijfers

De criminaliteit en de verkeersveiligheid in Limburg cijfermatig in kaart gebracht

maandag, 23 april 2018

Hoe zit het met de criminaliteit en de verkeersveiligheid in Limburg en de Limburgse gemeenten? En hoe scoort Limburg, vergeleken met de andere provincies en Vlaanderen? Op basis van de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie en de cijfers over verkeersongevallen van StatBel construeerde de dienst Data & Analyse een synthesemaat voor criminaliteit met zes indicatoren en een synthesemaat voor verkeersveiligheid met zeven indicatoren. De analyse op basis van deze cijfers lees je in het cijferdossier van april. Deze cijfers over veiligheid zijn vanaf nu ook online raadpleegbaar in Limburg in cijfers.

Een synthesemaat

Aparte indicatoren belichten elk op zich slechts een facet van criminaliteit of verkeersveiligheid. Om een overkoepelend beeld te schetsen, construeerde de dienst Data & Analyse twee synthesematen: één voor criminaliteit op basis van zes indicatoren en één voor verkeersveiligheid op basis van zeven indicatoren.

Limburg scoort positiever op criminaliteit en gemiddeld op verkeersveiligheid

Als we de provincie vergelijken met Vlaanderen, dan zien we dat Limburg positiever scoort op criminaliteit en gemiddeld op verkeersveiligheid.

Die positievere score op criminaliteit geldt voor vijf van de zes indicatoren, op de indicator bedrog is de score zelfs veel positiever. Wel blijkt Limburg als enige Vlaamse provincie veel negatiever te scoren dan Vlaanderen wat drugsgerelateerde misdrijven aangaat.
Bij de gemiddelde score van Limburg op verkeersveiligheid zien we wel verschillen op het niveau van de aparte indicatoren, met onder meer een negatievere score op de indicatoren verkeersongevallen met doden en zwaargewonden.

Lees alle bevindingen in het hele cijferdossier

Welke indicatoren in de analyse over criminaliteit en verkeersveiligheid zijn opgenomen, op welke manier de analyse gebeurde, hoe Limburg zich in detail verhoudt tot Vlaanderen en hoe elke Limburgse gemeente zich verhoudt tot de provincie, dat zie en lees je in het hele cijferdossier.

De komende maanden blijft de dienst Data & Analyse andere cijferdossiers klaarstomen, om lokale besturen en actoren meer duiding te bieden over de situatie in Limburg en de Limburgse gemeenten, op basis van statistieken uit de databank Limburg in cijfers, in functie van een onderbouwde planning van beleid.

Meer weten?

Wil je meer cijfers over veiligheid raadplegen? Surf dan naar limburg.incijfers.be, selecteer je gemeente en klik verder naar de rubriek #veiligheid met kerncijfers over jouw gemeente. Je kan er verder navigeren naar enkele steekkaarten en rapporten, maar ook naar een ruime waaier van cijfers in de databank.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de dienst Data & Analyse via 011 23 72 35 of via dataenanalyse@limburg.be.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.