De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
natuurverbinding 38 Misenbergbeek

Natuurverbindingen

Limburg telt heel wat robuuste natuurkernen, maar tussen die gebieden is er niet voldoende verbinding.

Veel dier- en plantensoorten hebben een groot gebied nodig om tot een gezonde populatie te kunnen komen. Daarom zijn natuurverbindingen tussen de natuurkernen van levensbelang van veel soorten.

Download hier de brochure "Limburgse fauna en flora. Een goede zaak voor mens en natuur."

Functioneel netwerk

Een natuurverbinding verbindt de leefgebieden van dier- en plantensoorten. Deze soorten moeten in een natuurverbinding alle elementen vinden die ze nodig hebben tijdens hun migratie:

  • rust
  • voedsel 
  • voortplantingsmogelijkheden (voor soorten die verschillende generaties nodig hebben om naar een ander leefgebied te trekken)

Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg bevat 80 potentiële provinciale natuurverbindingen. Recent vulden we deze ruimtelijke afbakening aan met een functionele laag. Er werden soortengroepen toegewezen aan deze natuurverbindingen, op basis van de leefgebieden die ze potentieel verbinden. Elke soortengroep komt samen in een typisch habitat voor.

Door bij het inrichten dit habitat centraal te stellen en te voorzien in de noden van de soortengroepen is de kans groter dat een verbinding effectief gebruikt wordt door een soort(engroep).

Ecoprofielen

Een soortengroep in combinatie met het typisch habitat waar ze voorkomt noemen we een ecoprofiel. Elke provinciale natuurverbinding heeft één of een aantal ecoprofielen waarvoor ze ingericht kan worden.
Deze ecoprofielen bevatten de soorten die belangrijk zijn voor Limburg en Vlaanderen. Zo werden de Europees beschermde soorten en de Limburgse prioritaire soorten hierin verwerkt.

Bekijk hier de lijst met ecoprofielen en de soorten die erin gegroepeerd zitten.

Limburgse prioritaire soorten

Uiteraard ligt onze focus op de Limburgse prioritaire soorten. Dit zijn dieren en planten die bedreigd zijn in Vlaanderen en waarvan een belangrijk deel van hun populatie in Limburg voorkomt. Limburg heeft dus een verantwoordelijkheid voor deze soorten.

Natuurverbindingen in de praktijk

De eerste stap werd gezet: het uittekenen van een netwerk van potentiële natuurverbindingen.
In de volgende stap gaan we op zoek naar partners om deze potentiële natuurverbindingen in de praktijk uit te bouwen en onderzoeken we de mogelijkheden om dit thema te integreren in de werking van het Netwerk Natuuronderzoek en in nieuwe wetenschappelijke projecten met burgers.

Werk je zelf een natuurverbindingsproject uit? Bekijk dan hier onze technische brochure "Een leidraad voor jouw natuurverbindingsproject".

Biodiversiteitsprojecten

De provincie maakt jaarlijks 110.000 euro vrij voor de subsidiëring van projecten die de Limburgse biodiversiteit versterken. In 2020 zal de focus daarbij nog meer dan voorheen liggen op het realiseren van natuurverbindingen.

Heb jij een idee voor een project dat vorm geeft aan een Limburgse natuurverbinding? Bekijk dan zeker de subsidiemogelijkheden voor biodiversiteitsprojecten.