De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Over Monumentenwacht

De monumentenwachtverenigingen zijn in iedere Vlaamse provincie werkzaam. Hun hoofddoelstelling is "preventief onderhoud" van waardevol erfgoed. Door middel van een regelmatige controle van monumenten en niet-beschermd waardevol patrimonium trachten ze kleine gebreken tijdig op te sporen en ernstige gevolgschade te voorkomen.

De bouwkundige monumentenwachters gaan op een grondige en gedetailleerde wijze na welke de bouwfysische toestand is van de waardevolle gebouwen, aangesloten bij de vereniging.

De monumentenwachters interieur inspecteren de toestand van het roerend erfgoed en de interieurs.

Op iedere inspectie volgt een uitvoerige rapportering aan de eigenaar/beheerder.

Hierdoor wordt bedreigende schade tijdig opgespoord en een preventief behoud in de hand gewerkt.

De vijf Vlaamse provinciale monumentenwachtverenigingen werken samen met Monumentenwacht Vlaanderen.

Monumentenwacht Limburg

Illustratie
Tekst in beeld: Monumentenwacht Limburg

Twee mannen staan naast een busje met het logo van Monumentenwacht Limburg. De man rechts in beeld neemt eerst het woord.

Tekst in beeld: Richard Knapen, penningmeester

Richard:
Ik ben Richard. Ik ben penningmeester van de kerkraad Sint-Genoveva Zepperen. En ik sta hier voor de prachtige Sint-Genovevakerk, die wij koesteren omdat het een heel oud monument is van meer dan 1.000 jaar.

Beelden van de binnen- en buitenkant van de kerk.

Richard:
Wij willen dat in de best mogelijke omstandigheden bewaren. Wij achten dat onze plicht. En daarom zijn wij al jaren een van de eerste aangesloten leden bij Monumentenwacht Limburg.

Mannen klimmen op het dak van de kerk en inspecteren het gebouw.

Richard:
Wij worden geregeld bezocht door de wachters, die de kerk komen inspecteren. Die ook kleine euveltjes vaststellen en herstellen. En die het ons ook signaleren als er grotere mankementen zijn waarbij of waarvoor wij externe hulp nodig hebben.

Tekst in beeld: Willem Driesen, secretaris

De andere man, Willem, vertelt:
Ik ben Willem, secretaris van de kerkfabriek. Het is zo dat ons stadsbestuur rechtstreeks het jaarlijks abonnementsgeld betaalt van 40 euro per jaar, dat doen ze trouwens voor alle kerkfabrieken. En dat laat natuurlijk toe om preventief te werken. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Richard:
Zo hebben we om de vier jaar een inspectie van Monumentenwacht. Die mensen zijn uitgerust met touwtechnieken en noem maar op en kunnen dus in de toren op onbereikbare plaatsen voor ons. Die kunnen dingen vaststellen, gebreken herstellen. Maar ook dus rapporteren. Zo is onze kerk goed beschermd en zijn wij ook gerust dat alles in de beste staat is.

Willem:
Naast de bouwkundige inspectie die wij zowat om de vier jaar laten uitvoeren... We worden daar telkens op attent gemaakt door Monumentenwacht. We hoeven dat niet zelf op te volgen, zij houden in het oog dat ze regelmatig langskomen voor de bouwkundige inspectie.

Een vrouw inspecteert de kunstwerken in de kerk en de binnenkant van de kerk.

Willem:
Maar daarnaast laten we ook op eigen initiatief een inspectie uitvoeren door de interieurwachters. Die houden zich dan vooral bezig met de preekstoel, de biechtstoelen. Ook het roerende. Ik denk aan edelsmeedwerk, schilderijen, beelden. Elke inspectie levert dus een toestandsrapport op. Da's een document dat heel gedetailleerd is met een volledige fotoreportage. En waarin ook een dakenplan is opgenomen. Ook een ladderhakenplan. En dat is hét instrument dat ons toelaat om bijvoorbeeld naar premieverlenende overheden zoals Onroerend Erfgoed toe een masterplan op te maken. In die zin is de service die Monumentenwacht verleent wel een basis om de grotere aanpak van restauraties te ondersteunen.

Richard:
Naast het onderhoud en het toezicht op onze kerk hebben we destijds ook een veiligheidsadvies gevraagd aan Monumentenwacht. Het ging normaal over genormeerde ladderhaken. Zij hebben die geplaatst, zodanig dat het veilig is voor de werken die uitgevoerd moeten worden, maar nadien ook voor de controles die Monumentenwacht zelf dan ook doet. Zodanig dat wij dus ook een veilige kerk hebben, volledig volgens de normen en reglementen van de veiligheid.

Willem:
Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet dat vanaf 2015 in voege is, vraagt ook dat er beheersplannen worden opgemaakt van monumenten, om premies te kunnen aanvragen. Het toestandsrapport van Monumentenwacht heeft ons heel goeie diensten bewezen. Dat wordt ook officieel aanvaard als basis van zo'n beheersplan. Als vrijwilligers en leken inzake bouwkunde krijgen wij veel ondersteuning van Monumentenwacht. Het is zo dat zij niet alleen beschermd erfgoed, maar ook niet-beschermd erfgoed zoals kapellen – en we hebben er een aantal in eigendom – dat zij die ook komen inspecteren. Zij doen dat op een niet-commerciële basis, dus objectief. En wij zijn uiteraard de provincie Limburg erg dankbaar dat zij die groep nu onder haar vleugels genomen heeft, zodanig dat wij daar tegen een lage drempel een beroep op kunnen doen.

Illustratie
Logo in beeld: Monumentenwacht Limburg